Home > Blossary: Office 365
Office 365 is a Microsoft cloud-based platform for enterprise collaboration and productivity

Category: Technology

Company: Microsoft

20 Terms

Created by: GiusNR

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Excel online is a powerful spreadsheet which hels lay out data, reformat and rearrange it and make analysis. Get reports with charts and graphs and find trends and patterns in your information. Save files in the cloud and collaborate and co-author with coworkers.

Domain: Technology; Category: Information technology

Excel online je výkonný tabulkový které hels rozvržení dat, naformátovat a uspořádání je a provést analýzu. Získejte zprávy s grafy a najít trendy a vzory ve vašem informace. Ukládat soubory do cloudu a spolupracovat a spoluautor se spolupracovníky.

Domain: Technology; Category: Information technology

Office 365 Video provides organizations with a secure, company-wide destination for posting, sharing and discovering video content. Video is now a first-class tool to power and enrich your companies' internal communications.

Domain: Technology; Category: Information technology

Služby Office 365 Video poskytuje organizacím bezpečné, celé společnosti cíl pro účtování, sdílení a zjišťování obsahu videa. Video je nyní prvotřídní nástroj moci a obohacují vnitřní komunikace vaší společnosti.

Domain: Technology; Category: Information technology

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Technology Blossarys

Artificial Intelligence, abbreviated as AI in ...

Category: Technology

By: lc9797

Artificial Intelligence, abbreviated as AI in ...

Category: Technology

By: cuicui

The hippocampus (via Latin from Greek ἱππόκαμπος, ...

Category: Technology

By: darfunqi

Artificial Intelligence, abbreviated as AI in ...

Category: Technology

By: Mandy789