Главная > Blossary: Ukrainian judicial system
This glossary is about how the national judicial system of Ukraine operates, which elements it consists of, and the principles this system relies on.

Категория: Law

32 Terms

Created by: akozhukhov

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Национална школа судија Украјне је државна установа са посебним статусом који осигурава обуку високо квалификованог особља из правосудног система, укључујући судије, кандидате за позицију судије, ...

Domain: Law; Отрасль/сфера деятельности: Legal

Члан 90. Закона о правосудном систему и положају судија дефинише Државно судско веће као стално тело у правосудном систему Украјне. Према Закону, државно судско веће, између осталог, обавља избор ...

Domain: Law; Отрасль/сфера деятельности: Legal

Виши Привредни суд Украјне је један од три специјализованих Касационих судова Украјне, заједно са Управним судом Републике Украјне и Високим специјализованим судом Украјине за грађанске и кривичне ...

Domain: Law; Отрасль/сфера деятельности: Legal

Уставни суд Украјне једино је тело уставне надлежности у Украјини, у складу са чланом 147. Устава Украјине. Уставни суд Украјине решава питања о усклађености закона и других правних аката са Уставом ...

Domain: Law; Отрасль/сфера деятельности: Legal

Врховни суд Украјне највиши је правосудни орган у систему опште надлежности Украјне, како је прописано чланом 125. Устава Украјне. Према члану 38. Законом о правосудном систему и положају судија, ...

Domain: Law; Отрасль/сфера деятельности: Legal

Nacionalna škola sudaca Ukrajine je državna ustanova s ​​posebnim statusom koji osigurava obuku visoko kvalificirano osoblje za pravosudnog sustava, uključujući suce, kandidata za poziciju suca, a ...

Domain: Law; Отрасль/сфера деятельности: Legal

Članak 90. ​​Zakona o pravosudnom sustavu i položaju sudaca definira Državno sudbeno vijeće kao stalno tijelo u pravosudnom sustavu Ukrajine. Prema Zakonu, državno sudbeno vijće, između ostalog, ...

Domain: Law; Отрасль/сфера деятельности: Legal

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Отправить  
Other Law Blossarys

Do You Know That You Can Perform Your Marriage ...

Category: Law

By: nehachhibberlawyer

Related etymology with verb 'increase'= become ...

Category: Law

By: KATRAT

The term is a proper noun, deriving from verb ...

Category: Law

By: KATRAT

It's a verb that means something, in terms of ...

Category: Law

By: KATRAT