Home > Blossary: Time Measurment
A list of terms relating to measurement of time.

Category: Science

1 Term

Created by: Silentchapel

Number of Blossarys: 95

My Terms
Collected Terms

Metrisk tid är ett mått på tidsintervall som använder det metriska systemet, som definierar den andra som basenheten tid och flera och submultiple enheter bildas med metriska prefix, tillfällen och millisekunder. Det definierar inte tid på dagen, som definieras av olika tidsskalor, som får grunda sig på den metriska definitionen av andra. Andra enheter av tid, minut, timme och dag, accepteras för användning med moderna metersystemet, men ingår inte i den.

Domain: Mathematics; Category: Measurements

Metrisk tid är ett mått på tidsintervall som använder det metriska systemet, som definierar den andra som basenheten tid och flera och submultiple enheter bildas med metriska prefix, tillfällen och millisekunder. Det definierar inte tid på dagen, som definieras av olika tidsskalor, som får grunda sig på den metriska definitionen av andra. Andra enheter av tid, minut, timme och dag, accepteras för användning med moderna metersystemet, men ingår inte i den.

Domain: Mathematics; Category: Measurements

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Posta  
My other Blossarys

A Blossary on mergers and acquisitions by Apple.

Category: Technology

By: Silentchapel

A blosssary of mergers and acquisitions by ...

Category: Business

By: Silentchapel

A blossary of mergers and acquisitions by Google.

Category: Business

By: Silentchapel

A blossary of Disney characters.

Category: Arts

By: Silentchapel