Home > Blossary: Teresa's gloss of linguistics
The linguistic and psychological overlap

Category: Education

2 Terms

Created by: Teresa Pelka

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

Nauka živih ljudskih organskih funkcija. Unutar ovog okvira psiholingvističkog, nervnog, kardiovaskularnog, plućnog, kao i mišićnog i tetivnog funkcionisanja bi bili od značaja govornim radnjama kako najviše smatra psihologija. Već uobičajena hladnoća može da utiče na obrt. Molimo uporedite sa anatomijom.

Domain: Language; Category: General language

Nauka živih ljudskih organskih funkcija. Unutar ovog okvira psiholingvističkog, nervnog, kardiovaskularnog, plućnog, kao i mišićnog i tetivnog funkcionisanja bi bili od značaja govornim radnjama kako najviše smatra psihologija. Već uobičajena hladnoća može da utiče na obrt. Molimo uporedite sa anatomijom.

Domain: Language; Category: General language

Jezička psihologija ili psihologija jezika; pojavila se 60tih godina prošlog veka kao otpor na biheviorizam, naročito na uvežbavanje operanta i obradu značenja.

Domain: Language; Category: General language

Jezička psihologija ili psihologija jezika; pojavila se 60tih godina prošlog veka kao otpor na biheviorizam, naročito na uvežbavanje operanta i obradu značenja.

Domain: Language; Category: General language

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Brief presentation of general psychology terms in ...

Category: Education

By: Teresa Pelka