Home > Blossary: Christian Prayer
A list of terms relating to Christian prayer.

Category: Religion

19 Terms

Created by: Silentchapel

Number of Blossarys: 95

My Terms
Collected Terms

The Litany of the Saints (Latin: Litaniæ Sanctorum) is a formal prayer of the Roman Catholic Church, the Lutheran Church, some Anglican Churches, and Western Rite Orthodox communities. It is a prayer to the Triune God, which also includes invocations for the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Angels and all the martyrs and saints upon whom Christianity was founded, and those recognised as saints through the subsequent history of the church. Following the invocation of the saints, the Litany concludes with a series of supplications to God to hear the prayers of the worshippers. It is most prominently sung during the Easter Vigil, All Saints' Day, and in the liturgy for conferring Holy Orders.

Domain: Religion; Category: Christianity

A litániája (Latin: Litaniæ Sanctorum) egy hivatalos imádság, a római katolikus egyház, a lutheránus egyház, egyes anglikán egyházak és Western rítus ortodox közösségek. -A ' egy imát, hogy a Szentháromság Isten, amely magában foglalja a hívásaiban a közbenjárására a Boldogságos Szűz Mária, az angyalok és a vértanúk és szentek, amelyektől a kereszténység alapították, és azokat elismert révén a későbbi történetét, az egyház a szentek. A szentek meghívását követően a litánia következtet-val egy sor könyörgéssel, hogy Isten hallja az imákat a hívek. Ez a legkiemelkedőbb énekelt, közben a húsvéti vigília, Mindenszentek ' nap, és a liturgia ruházó rendeket.

Domain: Religion; Category: Christianity

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

A Blossary on mergers and acquisitions by Apple.

Category: Technology

By: Silentchapel

A blosssary of mergers and acquisitions by ...

Category: Business

By: Silentchapel

A blossary of mergers and acquisitions by Google.

Category: Business

By: Silentchapel

A blossary of Disney characters.

Category: Arts

By: Silentchapel