santosh2244j

Pune, Индия

"Quality is greater than quantity..!"

2 Термины    0 Глоссарии    0 Followers    13780 Viewers

santosh2244j

Pune, Индия

"Quality is greater than quantity..!"

2 Термины    0 Глоссарии    0 Followers    13780 Viewers

Термины santosh2244j

नियुक्त केलेले

Государственная власть; Правительства и политика

एक व्यक्तीने किंवा लोकांच्या गटाने निवडलेले. प्रशासनातील काही पदे इतर सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या लोकांकडून नियुक्त केली जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राष्ट्रप ...

परकीय

Государственная власть; Правительства и политика

असा व्यक्ती जो त्या देशातील रहिवासी आहे परंतु त्या देशाचा नागरिक ...

Followers(0) Посмотреть все

santosh2244j doesn't have any followers yet.

Following(0) Посмотреть все

santosh2244j is not following any users.