Tulkin Yusupov

Tashkent, Узбекистан

118 Термины    0 Глоссарии    1 Followers    28152 Viewers

Tulkin Yusupov

Tashkent, Узбекистан

118 Термины    0 Глоссарии    1 Followers    28152 Viewers

Термины Tulkin Yusupov

keton moddalar

Органические химические вещества; Органические кислоты

Beta-oksimoy kislota, atsetosirka kislota va atsetondan iborat, jigarda moy kislotalar va uglevod almashinuvidan hosil bo'luvchi, tahminan 78:20:2 nisbatdagi moddalar aralashmasi. ...

kuch

Химия; Общая химия

Massaga ta'sir qilganda tezlanishga olib keladigan subyektiv tushuncha. Isaak Nyutonning ikkinchi harakat qonuniga asosan: kuch = massa * tezlanish.

proton

Химия; Общая химия

Yadroning musbat zaryadga ega tarkibiy qismi. Protonlar soni atom raqamiga teng.

Following(0) Посмотреть все

Tulkin Yusupov is not following any users.