Reza Rostamzadeh Kh

Иран

Language Services made easy! :)

56 Термины    0 Глоссарии    1 Followers    33649 Viewers

Reza Rostamzadeh Kh

Иран

Language Services made easy! :)

56 Термины    0 Глоссарии    1 Followers    33649 Viewers

Термины Reza Rostamzadeh Kh

برج های ققنوس

;

برج های ققنوس باارتفاع 3280 فوت (برابر با 1000 متر) آسمان خراش های فوق بلندی می باشند که قرار است در ووهان چین ساخته شوند. این برج ها تاثیرشان را نه تنها بعنوان بلندترین سازه های ...

مجرد

Культура; Люди

بمعنای مرد یا زن ازدواج نکرده در سن ازدواج است

الهیات

Религия; Католическая церковь

مطالعه ی خداوند براساس وحی الهی (236، 2033، 20389

Following(0) Посмотреть все

Reza Rostamzadeh Kh is not following any users.