Paris Hien

Hanoi, Vietnam

52 Термины    0 Глоссарии    2 Followers    25360 Viewers

Paris Hien

Hanoi, Vietnam

52 Термины    0 Глоссарии    2 Followers    25360 Viewers

Термины Paris Hien

Đẩy

Общая категория; Разное

anh ta không muốn nhận quà nhưng cô ấy đã đẩy nó vào tay anh

Nguyên tắc

Общая категория; Разное

Một chân lý hoặc đề xuất cơ bản là nền tảng cho một hệ thống niềm tin

Phụ lục

Общая категория; Разное

Phụ vào, thêm vào như một phần phụ bổ sung, đặc biệt là đối với tài liệu.