کارگاه html راهنما

Интернет;

سامانه‌ای با کاربرد ساده جهت ایجاد و مدیریت پروژه‌های راهنما و فایل‌های مرتبط.

رسانه‌ی اجتماعی

Интернет; Социальные медиа

عبارتی متداول که برای هدایت روندهای کنونی وب، ابزارهای برخط و پلتفرم‌های (سکوهای) موجود که به کاربران اجازه‌ی به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، نظرات و تجارب با دیگران را می‌دهد به کار ...

تارنوشت‌های معرفی پیوند

Интернет; Социальные медиа

تارنوشتی که قصد به‌اشتراک‌گذاری پیوند‌های وب را دارد که معمولا در تارگاه‌ها یا تارنوشت‌های شخصی یافت ...