Hanh Tran

Ho Chi Minh City, Vietnam

7 Термины    0 Глоссарии    0 Followers    12565 Viewers

Hanh Tran

Ho Chi Minh City, Vietnam

7 Термины    0 Глоссарии    0 Followers    12565 Viewers

Термины Hanh Tran

Dreamcast

Видеоигры; Консоли

Dreamcast là giao diện điều khiển cuối cùng của Sega. Trong khi giao diện điều khiển là một thành công quan trọng và giành được một nhóm lớn những người đam mê, nó không bán ra đủ ...

một tín dụng rõ ràng (1CC)

Видеоигры; Стрелялки

Khi một người chơi được thông qua các vòng lặp đầu tiên mà không cần phải sử dụng một tiếp tục. Nói chung, một người không nói đã "đánh đập" một trò chơi trừ khi họ 1CC nó vào các ...

freemium

Видеоигры; Общие термины по играм

Một từ kết hợp của những từ "miễn phí" và "phí". Đây là trò chơi mà có thể được chơi miễn phí nhưng sẽ có một cửa hàng nơi trong trò chơi mục có thể được mua. Những mục này có thể ...

Followers(0) Посмотреть все

Hanh Tran doesn't have any followers yet.

Following(0) Посмотреть все

Hanh Tran is not following any users.