Hakob Harutyunyan

Yerevan, Армения

123 Термины    0 Глоссарии    0 Followers    7780 Viewers

Hakob Harutyunyan

Yerevan, Армения

123 Термины    0 Глоссарии    0 Followers    7780 Viewers

Термины Hakob Harutyunyan

Դաո

Философия; Восточная философия

Չինական փիլիսոփայության մեջ բարձրագույն և հավերժական միասնության սկզբունք, տիեզերքի, իմաստաբանության և ներդաշնակության մասին: Դաոն իրենից ներկայացնում է տիեզերքի կառուցվածքի ...

Պրեդիկատների տրամաբանություն

Философия; Общие философские термины

Ձևական տրամաբանության համակարգերը, որոնք ներառում են քանակական հարաբերությունները: «Պրեդիկատների տրամաբանությունը» հաճախ հակադրվում է ասույթների տրամաբանությանը: ...

Անհրաժեշտություն

Философия; Общие философские термины

Մտածողական անհրաժեշտ դատողություն, նախադասության առաջարկ, ըստ որի ամեն մի եզրակացություն կամ վճիռ անհրաժեշտ է, եթե հնարավոր է և ճիշտ: Որոշ փիլիսոփաներ (օրինակ Ա. Ջ. Այերը) գտնում ...

Followers(0) Посмотреть все

Hakob Harutyunyan doesn't have any followers yet.

Following(0) Посмотреть все

Hakob Harutyunyan is not following any users.